Du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Bà phát triển theo hướng cao cấp

Sáng ngày 18/4, chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp về Đề án phát triển du lịch sinh thái của vườn quốc gia Cát Bà. Tại đây các phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Đỗ Trung Thoại, đại diện cho lãnh đạo các sở , ngành, địa phương liên quan dự họp.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chỉ đạo, trong quá trình triển khai xây dựng đề án, Vườn Quốc gia Cát Bà phải tuân thủ các phương án khác nhau để đưa du lịch Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới: quy hoạch để đưa khu du lịch cát bà mang tầm cỡ quốc tế. Yêu cầu các đơn vị xây dựng đề án để xử lý tốt tất cả các nhiệm vụ bảo tồn cũng như phát triển. Du lịch sinh thái phải đi theo hướng du lịch cao cấp, làm rõ tất cả các sản phẩm du lịch, ý tưởng về kiến trúc hạ tầng cũng như giao thông, nhà cửa phải chi tiết, phù hợp với không gian sinh thái. Huyện Cát Hải cũng phả sớm báo cáo thực trạng lồng bè trên biển hay việc xây dựng nhà tại Việt hải, để có biện pháp khắc phục phù hợp với phát triển du lịch sinh thái.

Đọc thêm: Hải phòng chính thức thành lập sở giao dịch

du lich sinh thai vuon quoc gia cat ba
du lịch sinh thái vườn quốc gia cát bà

Vườn quốc gia Cát Bà được biết đến là một trong những khu bảo tồn sinh thái quan trọng bậc nhất của Việt Nam hiện nay, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà. Ở vườn quốc gia Cát Bà không chỉ có tiềm năng lớn về mặt sinh thái mà còn có tiềm năng trong lĩnh vực du lịch, đồng thời gắn liền với vịnh Hạ Long.

UBND thành phố Hải Phòng chủ trương cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Cát Bà với mục tiêu: xây dựng cơ chế quản lý cũng như khai thác tiềm năng dung hòa được những mâu thuẫn cơ bản giữa bảo tồn và phát triển, có trách nhiệm bảo vệ cũng như hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường. Dự án còn xác định ranh giới bảo tồn cũng như phát triển đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, làm cơ sở xây dựng quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái của khu vực vườn quốc gia. Triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong giai đoạn mới, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp họat động du lịch dịch vụ được thuê môi trường để kết hợp với bảo tồn cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển khu du lịch cát bà trong phạm vi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

du lich sinh thai vuon quoc gia cat ba
du lịch sinh thái vườn quốc gia cát bà

Đê án không chỉ đánh giá thực trạng và tiềm năng mà còn là động lực để phát triển du lịch, đưa ra định hướng phát triển du lịch sinh thái với quan điểm phát triển du lịch bền vững, tạo nên sự liên hệ chặt chẽ với các khu vực lân cận đặc biệt là vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, thị trừng cũng như phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hoạch định các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển du lịch sinh thái của vườn quốc gia cát bà.

Xem thêm: Hải phòng công bố tuyến điểm du lịch cát bà hải phòng

Rate this post

Recommended For You

About the Author: Thu Minh