Canh ngao ngồng cải Cô Tô

Du lịch Cô Tô – Canh ngao nấu ngồng cải

Những ngày hè ôi bức của miền Bắc đang trở lại, với khí trời oi bức thế này chắc chắn bạn cùng gia đình sẽ muốn có một món ăn thanh dịu... Read more »