Miếu Quan Đội Cát Bà

Di tích đền Quan Đội đảo Cát Bà

Du lịch Cát Bà – Đền Quan Đội thuộc xã Trân Châu – huyện Cát Hải là nơi thờ năm vị lãnh quân hy sinh trong một trận đánh giặc ngoại xâm... Read more »